• Zagorska hiža
  • Zagorska hiža
  • Zagorska hiža
  • Zagorska hiža
  • Zagorska hiža

Spomenik baštini - tradicijska Zagorska hiža – muzej je na otvorenom koji se sastoji od glavne hiže, štaglja s prešnicom, manje kuće - komore, kočaka i klijeti. Tu su i pčelinjak, krušna peć i bunar. Sve to zajedno predstavlja stambeno-gospodarsku cjelinu jednog seoskog zagorskog domaćinstva. Zagorska hiža je otvorena za razgled, uz prethodnu telefonsku najavu.

Kako do nas?

Dubrava Zabočka 29c
Zabok
Hrvatska

Etno zbirka Zagorska hiža

Etno zbirka Zagorska hiža
Dubrava Zabočka 29c
+385 99 8388 162