Bolnica Akromion najveća je privatna bolnica u Hrvatskoj, a specijalizirana je za medicinske usluge iz područja ortopedije i traumatologije.

Klinika Magdalena nudi jedinstvenu i sveobuhvatnu kardiovaskularnu skrb. Klinika je ustanovila i prvi telekardiološki centar u Hrvatskoj, koji omogućuje izvanbolničku dijagnostiku.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazi se u neposrednoj blizini dvorca Bračak, a njihov moto je „Krijepiti Vašu dušu i tijelo, naše je životno poslanje…“.

Bolnica Krapinske Toplice osnovana je 1952. godine kao kupališno lječilište, a danas je specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina u Zaboku europski je centar izvrsnosti s najmodernijom dijagnostičkom, terapeutskom i rehabilitacijskom infrastrukturom.